fbpx

Bản đồ Quy hoạch Bắc Bãi Trường

Quy hoạch phân khu - tỷ lệ 1/2000 Khu cây xanh cảnh quan (khu cây xanh – dịch vụ) Bắc Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Quy hoạch Bắc Bãi Trường

Đăng bởi Đất Phú Quốc trên 02/12/2018
0

Bản đồ Quy hoạch Khu cây xanh cảnh quan (khu cây xanh – dịch vụ) Bắc Bãi Trường, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, phân khu tỷ lệ 1/2000.

So sánh Bất động sản