fbpx

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất

Quy hoạch Sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất Phú Quốc

Đăng bởi Đất Phú Quốc trên 02/01/2019
0

Ngày 21/02/2020 UBND tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

So sánh Bất động sản