fbpx

0 ₫ đến 100.000.000.000 ₫

Chúng tôi đã tìm thấy 0 kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

Chủ đề: Bản đồ Quy hoạch chung Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất theo 868 Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất theo 868 Phú Quốc

Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định Số: 868/QĐ-TTg

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất theo 633 Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất theo 633 Phú Quốc

Ngày 11 tháng 5 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định Số: 633/QĐ-TTg.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phú Quốc năm 2020

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phú Quốc năm 2020. Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

So sánh Bất động sản