Bản đồ Quy hoạch KĐT Bắc Dương Đông

Bản đồ Quy hoạch Khu đô thị Bắc Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Khu đô thị Bắc Dương Đông 67,5ha

Được đăng bởi Đất Phú Quốc vào lúc 02/12/2018

Dự án Khu đô thị mới Bắc Dương Đông có quy mô 67,5 ha, do công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kiên Giang làm chủ đầu tư là một trong những dự án nằm trong quy hoạch tổng thể 140,71 ha của việc mở rộng thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc và phù hợp với quy hoạch chung của toàn đảo Phú Quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/05/2010.

Mục tiêu chính của dự án phát triển một quỹ đất để hình thành một khu đô thị mới theo qui hoạch mới với môi trường xanh, sạch, đẹp đạt tiêu chuẩn nhằm phù hợp với phát triển du lịch sinh thái của đảo, khi dự án hòan thành sẽ góp phần vào việc mở rộng thị trấn Dương Đông về phía Tây Bắc.

So sánh Bất động sản