Bản đồ Quy hoạch An Thới

Điều chỉnh cục bộ khu đô thị An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, phân khu tỷ lệ 1/2000
Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Quy hoạch An Thới

Được đăng bởi Đất Phú Quốc vào lúc 02/12/2018

Vị trí địa lý, diện tích, cơ cấu sử dụng đất:

Khu đô thị An Thới là một trong những đô thị quan trọng của thành phố du lịch đảo Phú Quốc, chức năng là khu đô thị cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật – trung tâm tiếp vận, phi thuế quan, thương mại, dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ. Đồng thời đô thị An Thới cũng đóng vai trò là trung tâm văn hóa, gìn giữ giá trị lịch sử, nhân văn của đảo.

Theo Đồ án quy hoạch phân khu đô thị An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000 được duyệt khu đô thị An Thới có diện tích 1.022 ha, tính thêm diện tích rừng phòng hộ (rừng bảo tồn) khoảng 222,8 ha tổng cộng là 1244,8 ha.

Quy mô dân số An Thới đến năm 2030 là khoảng 71.000 người. Đất xây dựng đô thị 1.022 ha. Mật độ dân cư khoảng 70 – 80 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30 – 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 4,2 lần.

So sánh Bất động sản