Bản đồ Quy hoạch Dương Đông

Điều chỉnh cục bộ khu đô thị Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, phân khu tỷ lệ 1/2000
Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Quy hoạch Dương Đông

Được đăng bởi Đất Phú Quốc vào lúc 02/12/2018

Vị trí địa lý, diện tích, cơ cấu sử dụng đất:

Thị trấn Dương Đông nằm ở phía Tây Bắc của huyện đảo Phú Quốc, với diện tích 1.506,2ha (ranh giới hiện hữu), trong đó cơ cấu các loại đất như sau:

 • Đất sản xuất nông nghiệp là 715,45 ha, chiếm tỷ lệ 47,5%;
 • Đất phi nông nghiệp là 790,75 ha, chiếm tỷ lệ 52,5%.

Theo Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000 được duyệt khu đô thị Dương Đông có diện tích 2.518,9 ha, bao gồm toàn bộ diện tích thị trấn Dương Đông hiện hữu và một phần diện tích xã Dương Tơ, Cửa Dương không kể diện tích rừng phòng hộ (rừng bảo tồn) gồm các dãy núi Hang Hậu, Ông Phụng, núi Chùa và dãy núi Dương Đông, Điền Tiên khoảng 843 ha.

Các Quyết định về Quy hoạch Dương Đông

Quyết định số 2982/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2013  tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 2982/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000 với quy mô hơn 2.518 ha.

 • Phạm vi ranh giới: Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Dương Đông, nằm ở phía Tây và trung tâm đảo Phú Quốc.
 • Diện tích: Rộng 2.518,9 ha.
 • Tính chất: Là trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch và khu dân cư tập trung của đảo.
 • Chỉ tiêu về dân số: Dân số quy hoạch đô thị Dương Đông đến năm 2030 khoảng 240.000 người, bao gồm: Dân định cư mới từ ngoài đảo khoảng 183.000 người; Dân định cư địa phương khoảng 33.000 người; Khách du lịch lưu trú khoảng 12.000 người.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND

Ngày 14/08/2018 UBND tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 1789/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông, tỷ lệ 1/2000.

 • Lý do điều chỉnh cục bộ: Từ những bất cập trong quy hoạch như chênh lệch Tim đường, điều chỉnh cục bộ khu vực sân bay cũ Phú Quốc và Quảng trường Trung tâm đô thị Dương Đông (Tượng đài Bác Hồ); Cập nhật một số đường nội bộ đã triển khai thực hiện đưa vào khai thác sử dụng; Rà soát điều chỉnh cục bộ một số chức năng.
 • Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh cục bộ năm 2018, diện tích đất cục bộ được điều chỉnh như sau:
  • Đất dân dụng (xây dựng công trình công cộng) được điều chỉnh từ 148,2 xuống còn 105,1 ha, giảm 43,1 ha;
  • Đất nhà ở được điều chỉnh tăng lên thành 974,8 ha so với 931,3 ha tăng thêm 43,5 ha.
  • Diện tích đất cây xanh và đất ngoài dân dụng được điều chỉnh giảm gần 100 ha, trong đó đất cây xanh giảm 12,2 ha, đất ngoài dân dụng giảm 79,4 ha.
  • Bên cạnh đó, ngoài việc điều chỉnh về diện tích đất khu đô thị, đồng thời cũng điều chỉnh chiều cao tối đa đối với công trình thương mại, văn phòng và Công trình phát triển hỗn hợp lên đến 29 tầng so với 15 tầng đối với công trình thương mại, văn phòng và 10 tầng đối với Công trình phát triển hỗn hợp được phê duyệt tại quyết định 2982/QĐ-UBND năm 2013.

Công văn số 444/UBND-KT

Ngày 29/6/2020 UBND huyện Phú Quốc ký Công văn số 444/UBND-KT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và các đơn vị liên quan Về việc lấy ý kiến nội dung Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực thuộc khu đô thị Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Theo Quyết định này, Khu đô thị Dương Đông được chia làm 21 khu vực để lập quy hoạch chi tiết, phạm vi ranh giới từng khu vực được xác định theo định hướng giải pháp tổ chức không gian qui hoạch, kiến trúc cảnh quan của Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông được duyệt.

Để cụ thể hóa quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông đã được phê duyệt, UBND huyện Phú Quốc tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực thuộc KĐT Dương Đông tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý xây dựng, lập dự án và đầu tư xây dựng các khu chức năng, hệ thống công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng phát triển.

So sánh Bất động sản