Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất Phú Quốc

Quy hoạch Sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất Phú Quốc

Được đăng bởi Đất Phú Quốc vào lúc 02/01/2019
Ngày 25/07/2022 UBND tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

So sánh Bất động sản