Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất theo 633 Phú Quốc

Được đăng bởi Đất Phú Quốc vào lúc 23/08/2020

Ngày 11 tháng 5 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định Số: 633/QĐ-TTg

Phạm vi lập điều chỉnh Quy hoạch gồm: toàn bộ huyện Đảo Phú Quốc với các đô thị: thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới và 8 xã: Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu và xã Hòn Thơm (gồm toàn bộ cụm đảo phía Nam An Thới). Tổng diện tích đất tự nhiên: 58.923 ha.

Mục tiêu phát triển: Xây dựng đảo Phú Quốc phát triển bền vững; hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng và quốc gia. Từng bước xây dựng trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Tính chất:

  • Là khu kinh tế – hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực.
  • Là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế.
  • Là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành.
  • Trung tâm bảo tồn sự đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu vực.
  • Có vị trí đặc biệt về an ninh và quốc phòng.

So sánh Bất động sản