Kết quả tìm kiếm của bạn

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất theo 868 Phú Quốc

Được đăng bởi Đất Phú Quốc vào lúc 24/08/2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định Số: 868/QĐ-TTg

So sánh Bất động sản