Chúng tôi đã tìm thấy 0 kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

Bảng giá đất Phú Quốc giai đoạn năm 2020-2024

Bảng giá đất Phú Quốc theo tên đường, khu vực, loại đất. Bảng giá đất áp dụng cho việc tính thuế, đền bù giải toả, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định mới nhất của nhà nước.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tinh Kiên Giang).

Datphuquoc.com.vn xin cập nhật Bảng giá đất Phú Quốc giai đoạn 2020-2024, có hiệu lực kể từ ngày 23/01/2020.

 

Bảng 1: Bảng giá đất đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác); đất nuôi trồng thủy sản


 
* Vị trí được xác định cụ thể như sau:
– Vị trí 1: Tính từ lộ giới hoặc lề lộ (đối với đường chưa có quy định lộ giới) vào đến mét thứ 90.
– Vị trí 2: Tính từ sau mét thứ 90 trở đi.

 

Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn


 

Bảng 3. Bảng giá đất ở tại đô thị


 

Bảng 4: Giá đất ở (sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở thương mại); đất thương mại dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại các bãi biển


 
Tải về:

Phu_luc_trinh_UBND.doc
Quy_dinh_trinh_UBND.doc

So sánh Bất động sản