Kết quả tìm kiếm của bạn

Phú Quốc: Đẩy mạnh truyền thông về CCHC trên môi trường điện tử

Được đăng bởi Đất Phú Quốc vào lúc 15/01/2024

Về công tác chỉ đạo cải cách TTHC trên môi trường điện tử, TP. Phú Quốc đã ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử như, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và thực hiện số hóa hồ sơ trên địa bàn TP. Phú Quốc.

 

Các TTHC được số hóa thành mã QR_Code giúp người dân dễ dàng tra cứu – Ảnh: VGP

 

Tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn đạt 97%.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, bà Nguyễn Thị Thu Thắm, Phó Trưởng Phòng Nội vụ TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết: Thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ, TP. Phú Quốc đã trang bị các thiết bị đảm bảo cho hoạt động tại các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP. Phú Quốc (Bộ phận Một cửa) như ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng, camera giám sát, điện thoại, nước uống, bảng niêm yết thủ tục hành chính (TTHC).

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP. Phú Quốc có trang bị: máy lấy số xếp hàng tự động, tivi theo dõi số thứ tự, các màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin. Ngoài ra, Bộ phận còn trang bị 02 máy tính hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến, có bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn. Việc bố trí trang thiết bị đầy đủ và hiện đại giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng và nhanh chóng, tạo sự hài lòng cho người dân.

Hiện nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố tiếp nhận hồ sơ gồm 08 người, gồm: Công an thành phố; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Bưu điện và Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Thực hiện thông báo, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thành phố, ngành dọc đóng tại địa phương và cấp tỉnh được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND thành phố. Các TTHC cũng được số hóa thành mã QR_Code giúp người dân dễ dàng tra cứu.

Ngoài ra, còn thông báo trên Cổng thông tin điện tử thành phố (http://phuquoc.gov. vn) và zalo Cổng Dịch vụ công thành phố Phú Quốc (Zalo Official Account).

Về công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, TP. Phú Quốc tập trung rà soát đánh giá và thực hiện các các quy định về đơn giản hóa TTHC luôn được quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, công tác TTHC từng bước được thực hiện nhanh chóng, giảm bớt rườm rà, phức tạp tạo được bước chuyển mới trong công tác kiểm soát TTHC của TP. Phú Quốc.

Theo đó, kết quả giải quyết hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP. Phú Quốc trong 9 tháng đầu năm là 25.665 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn đạt 97%.

Hiện nay, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố đều được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, có 14/15 ngành, hồ sơ được giải quyết đúng hẹn (7/8 cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết hồ sơ đạt yêu cầu, chỉ còn đất đai hồ sơ còn tình trạng trễ hẹn).

Báo cáo của TP. Phú Quốc cho biết: Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC cho thấy, công tác công khai địa chỉ và thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố thực hiện tốt, đầy đủ và đúng quy định. Có bố trí thùng thư góp ý, phát phiếu thăm dò ý kiến (phiếu giấy và trực tuyến – QR.code trên Zalo và Cổng thông tin điện tử thành phố) để nhận các ý kiến góp ý của người dân, hàng tháng đều có tổng hợp đánh giá. Kết quả 9 tháng đầu năm đạt 97%.        

Đẩy mạnh truyền thông về CCHC trên môi trường điện tử

Về công tác chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử, TP. Phú Quốc đã ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử như, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và thực hiện số hóa hồ sơ trên địa bàn TP. Phú Quốc, năm 2023; hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường; hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng chữ ký số tại UBND các xã, phường.

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, TP. Phú Quốc xác định rõ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, phổ biến và chỉ đạo áp dụng nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố đến tất cả cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đồng thời, tham mưu kịp thời, hiệu quả kênh tiếp nhận, phản hồi, xử lý, ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Niêm yết phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nơi xử lý và niêm yết lên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC vào trong cuộc họp thường kỳ của văn phòng, sinh hoạt của công đoàn, sinh hoạt chi bộ…

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ giải quyết các TTHC được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường mạng qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đặc biệt, luôn chú trọng việc hướng dẫn và hỗ trợ công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, công tác thực hiện trả kết quả một số thủ tục thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cổng dịch vụ công TP. Phú Quốc (nền tảng zalo): thường xuyên cập nhật niêm yết, thông báo các nội dung liên quan liên quan đến TTHC, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, UBND các xã, phường. Thông tin được cập nhật và truyền tải đến người dân nhanh chóng, hiệu quả, được nhiều người dân quan tâm, tiếp cận.
 

Nguồn: http://phuquoc.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/16/2397/Phu-Quoc–Day-manh-truyen-thong-ve-CCHC-tren-moi-truong-dien-tu.html

So sánh Bất động sản